Thanks

Největší poděkování patří autorům za to, že napsali tyto krásné básně.
Dále děkuju: FILI, Nuoren Voiman Liitto & Villa Sarkia, nakladatelství WSOY, Otava, Tammi, Teos, Poesia a dalším, rodině Rahkolových.

First of all I would like to thank all the authors for writing these beautiful poems. I hope you will be happy to be part of this project. If not, please contact me.
Thanks also belong to: FILI, Nuoren Voiman Liitto & Villa Sarkia, publishing houses WSOY, Otava, Tammi, Teos, Poesia, and others, also to Rahkola family.