347

Lasse Heikkilä
Kéž ve mně uvidíš něco víc
než vodní kanál…