362

Risto Ahti
Člověk nemůže existovat jen částečně…