About 2020

RUNO je finsky báseň.
RUNOO1 je projekt pro radost.
RUNOO1 byl v první fázi projekt na oslavu 100 let nezávislosti Finska v roce 2017.
RUNOO1 je projekt, v němž zužitkovávám překlady finské poezie, které se mi množí v šuplíku, a také fotografie pořízené během bezpočtu cest po Finsku, Čechách i všude možně.
RUNOO1 pokračuje v roce 2020 osobní výzvou publikovat po celý rok denně překlad jedné básně spolu s jednou fotografií spojenou s mým okolním prostředím, zejména domovem.

RUNO is a poem in Finnish.
RUNOO1 is a passion project.
RUNOO1 was at its first phase a project to celebrate 100 years of Finnish independence in 2017.
RUNOO1 is a project where I can publish translations of Finnish poetry that are accumulating in my drawer, and also photographs captured during my countless visits in Finland.
RUNOO1 continues in 2020 as my personal challenge to publish my translation of one Finnish poem every day along with a photograph taken in my home environment.