About 2017

RUNO je finsky báseň.
RUNOO1 je projekt pro radost.
RUNOO1 byl v první fázi projekt na oslavu 100 let nezávislosti Finska v roce 2017.
RUNOO1 je projekt, v němž zužitkovávám překlady finské poezie, které se mi množí v šuplíku, a také fotografie pořízené během bezpočtu cest po Finsku, Čechách i všude možně.

Po dobu 100 dní předcházejících 6. 12. 2017 jsem publikovala denně jeden překlad a jednu fotografii. V původním jazyce byly texty publikovány v průběhu 100 let existence nezávislého Finska, tedy v letech 1917–2017. Nejsou ovšem řazeny chronologicky, spíše emotivně, intuitivně.

 

RUNO is a poem in Finnish.
RUNOO1 is a passion project.
RUNOO1 was at its first phase a project to celebrate 100 years of Finnish independence in 2017.
RUNOO1 is a project where I can publish translations of Finnish poetry that are accumulating in my drawer, and also photographs captured during my countless visits in Finland.

Every day until December 6th, 2017 I published one translation accompanied with one photograph. The original texts were published during the 100 years of Finnish independence, i.e. 1917–2017. The texts are not ordered chronologically, rather emotionally, intuitively.