RUNOO1 2017

Po dobu 100 dní předcházejících 6. 12. 2017 jsem publikovala denně jeden překlad a jednu fotografii. V původním jazyce byly texty publikovány v průběhu 100 let existence nezávislého Finska, tedy v letech 1917–2017. Nejsou ovšem řazeny chronologicky, spíše emotivně, intuitivně.

For 100 days until December 6th, 2017 I published one translation accompanied with one photograph every day. The original texts were published during the 100 years of Finnish independence, i.e. 1917–2017. The texts are not ordered chronologically, rather emotionally, intuitively.

Kliknětě pro přesměrování na: Básně / Poems