345

Pentti Saarikoski
V mysli myšlenky, které se mi hodily,

347

Lasse Heikkilä
Kéž ve mně uvidíš něco víc
než vodní kanál…

349

Henriikka Tavi
Haikouichtys
aneb proč ryby plavou pod vodou…

350

Väinö Kirstinä
Okno se otevře jako žluté noviny…

352

Saila Susiluoto
Pohádka o řece Ounasjoki
Chlapec nevstoupí do řeky…

353

Juice Leskinen
Zákon a řád
Newtona trefí jablko do hlavy

354

Paavo Haavikko
Člověk je utvořen ze zla…

355

Sanna Karlström
Vzala jsi druhé ucho tašky,
zeptala se, jaká byla cesta,

356

Sanna Karlström
Pět set kilometrů nestačí ani za nic, i kdyby…

357

Sanna Karlström
Co řekneš, když přijde z psychoanalýzy domů a složitými větami…