Mirkka Rekola 356

Kurbinovo I

Toto se stalo při cestě pravoslavných Makedonií roku 1984, v Kurbinovu, v kostele sv. Jiří, postaveném na konci 12. století. Kostelní fresky pocházejí z let okolo r. 1190.

Šli písčitou cestou po horách,
            ani povzdech větru,
tráva kolem spálená,
oni jako malý shluk keřů
                        potichounku
nikam nemířili.
Cesta pokradmu jen dál stoupala.
Na jejím konci starý byzantský kostel.
Očividně v opravě.

Mirkka Rekola: Valekuun reitti, 2004.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s