Mirkka Rekola 347

Du machst mich allein.
            Dich einzig
kann ich vertauschen.
Tak by to mělo být,
            ale ty nejsi 
valuta,
tebe nemohu za nic vyměnit,
a kdoví jestli to kdy šlo.
Neptám se větru,
            mraku, horizontu.
Ale večernice, svatební píseň
            je jedna a ta samá.
Vždycky tichá.
To si neuvědomil ani
Malte Laurids Brigge
o nic víc než kdokoliv jiný.

Mirkka Rekola: Valekuun reitti, 2004.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s