Mirkka Rekola 316

Přesun ze snu do snu. Mizení.
Nemůžeš ani hledat.
To, čím jsi hledala, je odebráno.
Tehdy víš víc.
Jak bezmocná jsi.
Tehdy víš, co měl B. na mysli,
když se vzbudil ze snu a snažil se rozpomenout
na to, co bylo ztraceno.
Potom se vzbudil.
„Není nic horšího,“ řekl,
„než ptát se mě na to, jak jsem se podle mě měl.“

Mirkka Rekola: Taivas päivystää, 1996.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s