Mirkka Rekola 284

Moje postel je temná uprostřed léta, ona svou 
opustila, je to už měsíc, zaslechla jsem,
když jsem se sem vrátila, jdu na břeh, 
děti, děti běhají kolem dokola, a 
mluví jak jedněmi ústy o svém dni, 
a je den, a je jedno, 
jestli se zvedne anebo klesne na ramena. 
Líce se přiblížily, oči, jako by někdo zazoomoval,
propluje jimi prosvětlený mrak, jsou tam.
Jak se jim daří, zemřelým, jim všem?

Mirkka Rekola: Kuka lukee kanssasi, 1990.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s