Mirkka Rekola 279

Vyptávám se na břehu, kde je, Nadja.
řekla mi své jméno. Kdosi si vzpomíná, 
ale nezná.
„Nadja, to znamená naději,“ tak to řekla.
Čluny už pokrývají plachty, sytě modré 
a šedé, kotevní řetěz se válí na zemi,
prkenná část pontonu vrže, 
dvě, tři melodie, kamenný ostrov září, mokrý 
a holý jako sleď v barvách duhy.
Člun, který neodnesli, voda, její ticho ji
poslouchá, ani jedna z nás nepotřebuje
být, nějak to přežít, není špatné tudy jít.

Mirkka Rekola: Kuka lukee kanssasi, 1990.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s