Mirkka Rekola 267

Kráčí v šlépějích své rodiny, tmavá dívka,
právě se blíží, je to cítit na čele,
div že nepřikývne, je stejně stará 
jako já tenkrát, pohupuje tím modrým 
batohem, nevěděla jsem, kde na světě
žije, v mlčení psala jsem noty,
roztrhala jsem je, takt byl pokaždé špatně, pomalé 
kroky, tohle je židovská čtvrť,
takhle se může chodit, dýchat pohledem druhých.

Mirkka Rekola: Kuka lukee kanssasi, 1990.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s