Mirkka Rekola 242

Když jsou čluny ve vzduchu, ne na horizontu,
ale tady na břehu,
přemisťují se obezřetně, pomalu
z pevniny do vody, člun ve vzduchu, z vody na pevninu.
S někým mluvím stejným způsobem.
Na boku jeřábu varování:
„Jakýkoliv pohyb pod nákladem zakázán.“

Mirkka Rekola: Puun syleilemällä, 1983.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s