Mirkka Rekola 216

Vždy jsi se vracela k tomu člunu,
                       na břehu úzkého jezera,
k tomu dlouhému a úzkému,
                        tam jsi se vracela, neznámý člun,
někdo s ním dovesloval ke břehu,
                        do šáchoru.
A tys uvěřila, že je spojený se mnou, ten člun.
Tak dlouho jsem s ním veslovala
z toho břehu na druhý, a zpátky.

Mirkka Rekola: Puun syleilemällä, 1983.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s