Mirkka Rekola 201

Jsou tady, ty děti,
důchodci, pár ve středních letech,
kamarád se svojí dívkou, unavení,
                        všichni spí v tomto snu,
když se vzbudí,když se vzbudí,
začínají se vyptávat, v jaké jsou teď době
a na jakém místě, a já nemůžu říct,
                                  ty jsi to už řekla,
není místa, není kam jít,
jejich obavy, vyplnily můj den, moji noc,
a já nemůžu říct, vypustila jsem je.

Mirkka Rekola: Kuutamourakka, 1981.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s