63

Henriikka Tavi

Lišaj smrtihlav

Vyprávěla jsem ti o motýlech
a ptácích a vyprávěla jsem ba i
„Následujícího léta zemřela u sousedů jak
sestra, tak snacha“

Oves hluchá a jak snadné ji z nás plít!
byla oddanost jako „nerost“, „povodeň“, „žízeň“
jejíž žízeň se v žízni utápí

Pokud dítě řekne: „My byly kdysi taky děti“,
les odpoví: 
„Jak dětmi, tak rodiči
navzájem jsme si.“

je taky
vzdálený poutník
ruce s nimiž v ruce jsem šla domů současně
hlavy s nimiž je má hlava svázaná
„kytice lebek“ která se ve mně promítá

Tohle mi vyprávěl jeden bez hlasu a falešný prorok
a teď to vyprávím já tobě.

Henriikka Tavi: Toivo. Teos, 2011.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s