69

Katri Vala

Hledání

Dálka opájí. 
Myšlenka je pták, který volá 
druhý břeh moře. 
Chci kráčet po hvězdné pěšině 
kolem roztroušených světů, 
stoupat do nebeských bran, 
najít vrchol, půjčovat si slunce do očí, 
vidět, slyšet, znát, 
jaký je počátek a život, 
trápení, smrt, blaženost. 

Světlo světlušek 
osvětluje drobný kroužek, 
cesta lidských myšlenek 
je jen na palec od tmy.
Může dítě rukou přesouvat
horu, co zatemňuje slunce?
Ach, hrdost mravence!

Zem plula ve vesmíru
jako semínko vlčího máku v oceánu.
Proč by to mělo být pravé místo,
co rozhodne míru všeho?

Nicméně – moře může vyvrhnout
semínko na vzdálený břeh.

Katri Vala: Paluu. WSOY, 1934.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s