94

Väinö Kirstinä

SÉRIE PASTORÁLE

III.

Vlny světla se zastavily v porézní hmotě,
když pozvedám své travnaté ruce,
když se odevzdávám vlnivému záření.
Slunce hoří jasnými plameny;
je v noci den,
a ohně nočního dne.

Väinö Kirstinä: Runoja kokoelmien ulkopuolelta. 1958–1967. WSOY, 1979.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s