106

Sanna Karlström

Vůně kouře se vsakuje do papíru a
dle neutěšeného výsledku výzkumu
usuzuji, že člověk nežije sám z chleba.
Připadá mi, že jsem neustále ztracený.
Otevřeš prosím okno, ponese se odtamtud zpěv večerních ptáků.
Kéž bys byla v jejich šatu.

Sanna Karlström: Harry Harlow’n rakkauselämät. Otava, 2009.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s