209

Katri Vala

Bílé vázy

Tvůj prostý cit
vyplnil mé srdce
květinami s rosou ranní.

Statný a dobrý
poklekl jsi přede mne.
Ach, nedívej se mi do očí, ne!

Pronášel jsi slova,
která se mi jako věnec zastavila na čele.
Jako by odevšad v mém pokoji
zářily útlé bílé vázy
slunečního svitu plny.

Nezvedej nyní prudce hlavu,
ať se naše ruce neporaní
o drobné střípky váz!

Katri Vala: Sininen ovi. WSOY, 1926.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s