212

Eino Santanen

Reklama na oběť

Pokud předvedeme zbraň, měl by někdo zanedlouho zemřít.
Pokud předvedeme emoci, zaslechneme brzy zvuk výstřelu,
blíží se.
Pokud předvedeme zvuk výstřelu, emoce je už na cestě sem.
Pokud předvedeme, panejo! jak nesou tělo.
Oko za oko, zub za zub,
moment za momentem
zas jednou na místě.
Ruka v ruce, obraz na jazyku,
nese příslib na pootevřených rtech.

 

Eino Santanen: Merihevonen kääntää kylkeään. Teos, 2006. In: https://www.lyrikline.org/en/poems/mainos-uhrista-10981#

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s