279

Katri Vala

Báseň v dopise

Dnes ráno jsem se vzbudila ve velkém městě.
Na břehu moře šuměl trh
plný ovoce, zeleniny a květin.
Velká, bílá loď
mne odvezla do malého města,
které bylo plné vlahých a parných zahrad.
Nyní jsem daleko v domě,
jemuž na dvoře dozrávají jablka
a třpytné, trpké třešně.
Je téměř tma.
Ale obloha tichá a líbezná plane.
Jsem znavená vším,
co bylo a je.
Vzpomínám na vysilující dny ve velkých lesích
a vůni tabáku za nocí bez větru
a žlutého úplňku.
Vzpomínám na tvé dlouhé opálené údy
a duši – zlatohnědou jako tvé oči –
jejíž vůně je sladká a těžká,
a tolik se mi po tobě stýská!

Katri Vala: Sininen ovi. WSOY, 1926.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s