316

Helvi Hämäläinen

Vyhnání z ráje

Když Bůh vyhnal z ráje muže a ženu,
zapomněl tam svá zvířata,
od těch největších po ty nejmenší ze všech.
Květiny tam zapomněl, svou trávu a stromy,
jabloň také.
Neřekl jabloni: Jdi zhřešila jsi.

Přikázal zajíci bát se, a ptáku,
hadu bránit se ve strachu?
Obdařil je strachem a hněvem,
ačkoli nechal je
v nevinnosti ráje,
snu nebeském?

 

Helvi Hämäläinen: Sukupolveni unta. WSOY, 1987.

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s