348

Katri Vala

Svoboda

 

Tělo mi bylo vězením.

Teď jsem jej rozbila.

 

Již vidět je obloha, svobodou oslnivá.

Ach, větry, nesete s sebou vůni dálných svítání!

 

Pryč, pryč nad zemi utrpení,

pryč ze sféry planetární!

Země neslyší můj radostný křik,

jsem příliš daleko již.

 

Katri Vala: Maan laiturilla. WSOY, 1930.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s