98

Aki Luostarinen

Naše země

Ó, země naše finská, domovina.
Proč tuto zemi vystavěli?
Naše matky přikrývky látaly,
naši otcové šlapali na miny, ti, co přežili,
odklidili je, abychom po ní my mohli chodit.
Ve jménu solidární směrnice
vezmeš chleba těm, kterým jsi vzal i zuby.

Ó, země naše, jak jen jsem tě miloval
a jak tys mne zradila:
prodalas své panenství pro pár dolarů
kremelským kozákům a pak do teutonských bordelů,
a co je tohle za hnisavou
venerickou ránu na přátelských tvářích tvých matek,
na které se z této sítě dívám?

Ó, země naše, dovol mi být patetický:
tvou kořalku já nebudu pít,
jen slzami se můj pohár naplní.

 

Aki Luostarinen: Leonidit. WSOY, 1999.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s