92

Helvi Hämäläinen

Laponské bílé noci

III

Na návsi v klisnu mění se nevěsta,
uličkou v kostele cválá bílá klisna,
lustr padá,
oltářní svíčky,
obraz samotného Krista.

Nevěsta v klisnu proměněná běží na louku,
pod stromy, na zeleň u cesty do vsi.

Ženich stojí s prstenem v ruce,
kněz u oltáře čte z knihy,
klisna bílá, s namodralými skvrnami
proběhne bílým měsícem, v měsíční bráně
ztrácí se.

Helvi Hämäläinen: Sukupolveni unta. WSOY, 1987.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s