58

Pentti Holappa

25. října

Sníh je jen proto, aby voda zbělela
a země zaoblená jen, aby šla přehlédnout.
Tak pravím, otevřu oči a vidím, ale
předpokládám, že nejsem hlasem většiny.

Brzká zima, tady, skoro na polárním kruhu.
Zvůli počasí nejde vysvětlit, není potřeba.
Dům je ústředně vytápěný, a to je útěcha.
Descartes si myslel, že Bůh myslel skrze něj.

Adié těm, které miloval a miluje. Mysl
je totiž otevřená jako dřevěná kůlna,
z níž někdo včera v noci vyšel a nezamkl.
Vymrzlý pes se tam ukryl do slámy.

Skutečnost sebe samu nevysvětlí, ani není,
ale kurážná vrána létá nad studenou vodou
a loví bytí. Namáhavými údery černých křídel
odklidí na chvíli prostor pro vjemy.

Čas je geometrie. Planeta zastaví, vědomí
se vypne navěky. Přeruší se páteř dne a
vrány pomalý let. Vymrzlý pes zmizí.
Boží instrument, Descartes, zalituje svých slov.

 

Pentti Holappa. Dostupné na: www.electricverses.net

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s