51

Saila Susiluoto

Pohádky z této země

t pohádek z espooských řadovek

1.
Ženy se nechávají uvězňovat do všemožných řadových domů v Espoo. Ty domy jsou světle žluté a dřevěné, červené a dřevěné, bílé, dřevěné, zděné, dvoupatrové. Mají malé dvorky, každému volnosti dle zásluh, nikdy ne dost. Okna jsou z fólie, stěny chatrné, kvílí skrzevítr, večírky od sousedů, někdy Doors. Vánoční světýlka blikají, prozpěvují celou noc to samé, jeden z partnerů je vždycky vzhůru. Sníh padá dovnitř, v očích skučí rozbouřený křik sněhových vloček, v každém okně syčí sněhem oslepené oko televize.

Saila Susiluoto: Siivekkäät ja Hännäkkäät. Otava, 2001.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s